La Fundació Damm publica la seva memòria d’activitats de 2021
Fundació Damm 24 de maig de 2022

La Fundació Damm ha publicat la seva memòria d’activitats de 2021, en la qual fa balanç del conjunt d’accions que va dir a terme com a part de la seva tasca de suport a iniciatives d’interès social. La principal plataforma de Responsabilitat Corporativa de Damm va complir 20 anys fidel a l’objectiu amb què va néixer al 2001: promoure i donar suport a iniciatives orientades al desenvolupament integral de les persones i contribuir al benestar de la societat. 

El treball realitzat durant les darreres dues dècades ha convertit l’organització en un referent del teixit esportiu, cultural i social del nostre territori, reunint sota el seu paraigües el Club de Futbol Damm i el Club de Pàdel Damm −els quals comparteixen l’objectiu de defensar sobre els respectius terrenys de joc els valors intrínsecs de l’esport, mentre formen a nois i noies pel futur−, així com l’Arxiu Històric de Damm, que custodia més de 147.000 articles inventariats i digitalitzats que conformen l’enorme testimoni dels 146 anys de trajectòria de la companyia. 

A més, la Fundació impulsa diferents projectes culturals i socials en el marc del seu compromís amb el desenvolupament de la societat; aquest mateix compromís amb la societat la va portar a alçar-se amb el Premi al Personatge de l’Any de la revista Fuera de Serie en la categoria de Filantropia i Mecenatge. Al 2021, fins a 31 entitats culturals van rebre el suport de la Fundació Damm, a més de col·laborar amb 34 organitzacions socials, educatives i esportives amb l’objectiu de generar un impacte positiu, especialment sobre els col·lectius més vulnerables i que precisen d’una atenció especial. 

Aquí podeu accedir a la memòria d’activitats de 2021 de la Fundació Damm.

La Fundació Damm publica la seva memòria d’activitats de 2021