Sport Cultura Barcelona

Sport Cultura Barcelona és una associació que busca enfortir els pilars sobre els quals s’ha de construir la societat i que estan representats per la cultura i l’esport. La seva missió és fomentar el diàleg i l’entesa entre institucions, ciutadans i agents rellevants del dia a dia, aportant valor a reflexions sobre els reptes actuals.

Des d’Sport Cultura Barcelona reballen per complir el seu objectiu mitjançant la investigació, la promoció d’iniciatives culturals i esportives i el reconeixement de figures públiques que personifiquen els seus valors.