Palau de la Música Catalana

La missió de la Fundació Orfeó Català-Palau de la Música Catalana és promoure la música, amb una especial atenció al cant coral, el coneixement i la difusió del patrimoni cultural, i col·laborar en la consolidació de la cohesió social.

Des del 2012 la Fundació assumeix la gestió i les activitats del Palau de la Música Catalana i dels seus cors. Un model que permet simplificar la gestió del Palau, optimitzar-ne els recursos i fer-la més transparent. D’aquesta manera hi ha representació de l’Orfeó Català, de les administracions públiques i dels Mecenes. La Presidència de l’Associació Orfeó Català és la Presidència de la Fundació OC-PMC.  

S’estableix així una simbiosi entre el Palau de la Música Catalana i l’Orfeó Català que dóna singularitat a la institució. Una entitat oberta, dinàmica i plural, que per mitjà de la seva activitat, concerts, i cors promou la pràctica i la formació musical, el coneixement del patrimoni i la difusió de la cultura entre un públic divers, reflex de la societat catalana.