Museo Reina Sofía

El Museu Reina Sofia va obrir les seves portes l'any 1990 amb la intenció de reflectir la contemporaneïtat artística espanyola en relació amb el context internacional. El seu fons està format per més de 20.000 obres realitzades entre finals del segle XIX i l’actualitat, de les que se n’exhibeixen aproximadament un cinc per cent. La col·lecció disposa d’obres d’artistes tan destacats com Picasso, Miró, Dalí, Gris, Delaunay, Braque, Bacon, Magritte, Pistoletto o Broodthaers, entre d’altres; i la seva peça central és ‘Guernica’ (1937), de Picasso.

El programa del Museu Reina Sofia es basa en una redefinició de la funció del museu alternativa als models històrics d’aquesta institució. Concebut com un lloc generador d’espais intersticials de sociabilitat i discussió en l’esfera pública, proposa models de resistència en una societat en la qual dominen el consum i la mercaderia i en què la producció s’ha fragmentat per donar lloc tant a un mapa geopolític inèdit com a noves classes socials, relacions i subjectivitats.

La creació de narracions alternatives, de noves formes d’intermediació i la formació d’un espectador actiu són les línies de força del Museu.