Gran Teatre del Liceu

El Gran Teatre del Liceu, creat l'any 1847 a la Rambla de Barcelona, és un teatre d’òpera que ha mantingut al llarg dels anys la seva funció de centre cultural i artístic. Els objectius bàsics del Gran Teatre del Liceu són la creació i programació d’obres d’art que tenen la música com a llenguatge preferent i la difusió d’aquest art al nombre més ampli de ciutadans. Actualment és un teatre de titularitat pública, administrat per la Fundació del Gran Teatre del Liceu, que incorpora, a més de les institucions esmentades, el Consell de Mecenatge i la Societat del Gran Teatre del Liceu.

El Projecte Social del Gran Teatre del Liceu vol donar resposta a la missió del Teatre exposada en els estatuts de la Fundació i que està basada a promoure i executar totes aquelles iniciatives que reverteixin en el foment i potenciació de la cultura i, més específicament, de l’operística.