Fundació L’Atlàntida

La Fundació L’Atlàntida va ser creada l’any 1990 amb l’objecte impartir ensenyament musical mitjançant la creació o gestió d’una escola de música o conservatori. Dinou anys més tard, en el context de l’expansió dels equipaments culturals de Vic, la Fundació va ampliar el seu objecte fundacional a la gestió d’equipaments culturals i l’organització de qualsevol tipus d’acte relacionat amb la cultura, fet que li va permetre gestionar L’Atlàntida, Centre d’Arts Escèniques d’Osona (CAE).

La Fundació L’Atlàntida té com a missió contribuir al lleure i a la formació dels ciutadans en l’àmbit de la música i de les arts escèniques. Per portar a terme aquesta missió gestiona l’EMVic (Escola de Música i Conservatori de Vic) i el CAE. Un servei d’àmbit educatiu i sociocultural entre els quals s’ha establert una relació de convivència i de col·laboració activa a fi de potenciar-ne el conjunt.