Fundació Catalunya Cultura

La Fundació Catalunya Cultura té la voluntat d’impulsar un nou marc de col·laboració entre el sector privat, la societat civil i la cultura, amb l’objectiu de promoure la creació de nous instruments de finançament que permetin desenvolupar i mantenir els projectes i activitats d’àmbit cultural. 

La seva raó de ser és impulsar la cultura, el talent i la creativitat com a via de cohesió i benestar social. I això només serà possible a través d’una aliança entre cultura i empresa com la que té amb Damm mitjançant la seva Fundació, la qual forma part del seu patronat des dels seus inicis el 2014 a través de la figura de Ramon Agenjo, vicepresident de la Fundació Damm i patró de la Fundació Catalunya Cultura.