Autismo Sevilla

La missió d'Autismo Sevilla és promoure que les persones amb Trastorn de l'Espectre Autista (TEA) i les seves famílies comptin amb suports especialitzats al llarg del cicle vital orientats cap a la millora de la qualitat de vida per afavorir la seva inclusió social i la defensa dels seus drets. El compromís d'Autismo Sevilla és oferir un centre integral de recursos de referència que faciliti informació, assessorament i formació de qualitat, i que promogui eines innovadores que responguin a les necessitats individuals de les persones amb TEA.

L’objectiu de les actuacions de l’entitat són les persones amb TEA i les seves famílies, així com les persones amb risc de desenvolupar alteracions sòciocomunicatives que puguin esdevenir significatives en el seu desenvolupament.

A Autismo Sevilla treballen representant uns valors que s'engloben en el marc de la confiança, la innovació, la responsabilitat social, la igualtat, el treball en equip i el compromís ètic.