Ateneu Barcelonès

L’Ateneu Barcelonès és una associació cultural oberta constituïda l’any 1872 que té per finalitat promoure el diàleg, la recerca i la difusió dels coneixements artístics, científics, humanístics i literaris, així com afavorir la cultura del país, la convivència de la seva gent i la llengua catalana.

Amb el darrer acord de col·laboració signat entre l’Ateneu Barcelonès i la Fundació Damm, aquesta última va realitzar una aportació econòmica a l’Ateneu per a les seves activitats culturals, en especial per la programació d’estiu al Jardí i per les activitats dirigides al públic jove i de la biblioteca.

Una de les accions més destacades de l’Ateneu durant l’any 2018 ha estat posar en marxa el projecte de recuperació de les gravacions que conserva l’entitat en cintes magnètiques de les conferències fetes des de 1973 fins als anys noranta. Durant el 2018 es van digitalitzar 1.415 cintes i es va realitzar l’exposició virtual ‘Veus de la Transició’.