Universitat Ramon Llull

La Fundació Damm col·labora amb la Universitat Ramon Llull a través de la seva Càtedra ETHOS, una càtedra d’ètica aplicada que té per objectiu potenciar els estudis sobre ètica en l’entorn organitzatiu, tant universitari com professional. Des de la Càtedra, treballen per implementar els valors ètics clau en les diferents pràctiques organitzatives i en la presa de decisions. ETHOS vol ser un organisme de referència i, en aquest sentit, la seva principal preocupació és coordinar i elaborar treballs de caràcter fonamentalment interdisciplinari que compleixin amb uns criteris molt clars: dotar d’un marc teòric ben fonamentat a les pràctiques i regulacions del present. En l’esforç per conjuminar els interessos acadèmics amb els interessos civils i de les organitzacions, la Càtedra ETHOS també es dedica a l’organització de cursos, taules rodones i congressos, oferint material de reflexió tant als estudiants i professors de la Universitat com a la societat en general.