La Fundació Damm va col·laborar amb el projecte “Un estiu de tots”, que organitza casals d’estiu adreçats als barris del cinturó de Barcelona més empobrits. L’objectiu de Fundisoc és oferir a les famílies amb menys recursos l’accés a casals de qualitat. Durant el mes de juliol, més de 300 nens i nenes van participar en els casals d’estiu de la Guineueta, el Muntanyesa i la Trajana. A l’agost, van ser als poliesportius de la Mina i Ricard. La Fundació per a la Integració Social té dos objectius principals. Un d’ells és la promoció de la formació i de la realització d’estudis i activitats en el camp de la pedagogia social, amb especial atenció a l’àmbit de la inadaptació social de nenes, nens i joves. L’altre objectiu és la formació en el desenvolupament del creixement personal, orientat tant a persones físiques com entitats.