Damm renova el Segell Impulsa Cultura que atorga la Fundació Catalunya Cultura
Cultura 03 de juliol de 2024

La Fundació Catalunya Cultura ha renovat el Segell Impulsa Cultura que va atorgar a Damm el 2022, un reconeixement que la Fundació concedeix en col·laboració amb la Càtedra de Responsabilitat Social i Sostenibilitat de la Universitat de Girona, i que té l’objectiu de distingir aquelles empreses que donen suport a la cultura.

La renovació del Segell fa palès el propòsit de Damm per generar valor social i cultural més enllà de la seva pròpia activitat, certifica les seves bones pràctiques i el seu suport al món cultural, i reconeix la petjada que la seva activitat deixa en la comunitat.

Per tal d’obtenir el Segell Impulsa Cultura, una Comissió d’Avaluació formada per experts independents va valorar Damm conforme el lideratge organitzacional que exerceix en la promoció de la cultura, les accions de promoció que du a terme, i l’impacte social, territorial i comunicatiu que tenen aquestes accions.

L’actiu paper de la companyia i de la Fundació Damm en l’àmbit cultural va ser clau en l’obtenció d’aquest reconeixement. En aquest sentit, la Comissió d’Avaluació va destacar especialment que les accions de suport de la cultura de Damm abastin de manera transversal tots els àmbits de l’empresa, la seva òptima política comunicativa i el fet que disposi d’una Fundació que doni coherència a les accions culturals de mecenatge.

Fins ara, ja són 24 les empreses que han obtingut el Segell Impulsa Cultura per part de la Fundació Catalunya Cultura. 

 

Sobre la Fundació Catalunya Cultura

Constituïda el 23 d’octubre de 2014, la Fundació Catalunya Cultura neix amb la voluntat d’impulsar un nou marc de col·laboració entre el sector privat, la societat civil i la cultura, amb l’objectiu de promoure la creació de nous instruments de finançament que permetin desenvolupar i mantenir els projectes i activitats d’àmbit cultural.

La Fundació Catalunya Cultura viu amb el desig de construir una societat culturalment forta, que pugui afrontar els reptes de futur i convertir-los en oportunitats de creixement personal i col·lectiu. La raó de ser de la Fundació és impulsar la cultura, el talent i la creativitat com a via de cohesió i benestar social. I això només serà possible a través d’una aliança entre cultura i empresa.

Damm renova el Segell Impulsa Cultura que atorga la Fundació Catalunya Cultura