Fundació Princesa de Girona

La FPdGi és una fundació privada, constituïda per la societat civil a Girona el 2009 i impulsada per 88 patrons de primer nivell, la presidència d’honor de la qual a nom de Sa Majestat el Rei Felip VI, en representació de la seva filla la Princesa Elionor.

La Fundació aspira a ser un referent en l’àmbit estatal en el suport als joves en el seu desenvolupament professional i personal, posant un interès especial en la detecció de joves amb talent que serveixin de referents contemporanis a altres joves (Premis FPdGi), en el llançament de programes per a la millora de l’ocupació (Programa Rescatadors de Talent) i en la innovació educativa en la formació de formadors (Educar el Talent Emprenedor).

La Fundació disposa d’una seu al centre de Girona que ofereix als joves un punt de trobada on s’organitzen activitats dissenyades a donar resposta a les necessitats més urgents d’aquells que es troben en procés de millorar el seu desenvolupament professional.