Real Asociación Amigos del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía

La Reial Associació Amics del Museu Nacional Centre d’Art Reina Sofia és una entitat sense ànim de lucre, la finalitat de la qual és promoure, estimular i recolzar totes les accions culturals que, en els termes més amplis, tinguin relació amb la missió i activitat del Museu Reina Sofia. Amb el desig de col·laborar activament amb el Museu, l’Associació posa en marxa activitats com la donació d’obres d’art, l’organització i patrocini de cursos, conferències, concerts, viatges culturals, visites guiades o publicacions.