Fundación Querer

La Fundación Querer és una institució sense ànim de lucre creada el 2016,  els recursos de la qual es dediquen íntegrament als fites fundacionals: l'Educació, recerca i difusió i conscienciació social relacionades amb els nens amb necessitats educatives especials derivades de les seves malalties neurològiques i que sofreixen específicament Trastorn de Llenguatge a conseqüència de les seves malalties i /o trastorns.