Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia

La Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Villavecchia, constituïda a Barcelona l'any 1989, és una entitat sense ànim de lucre de caràcter benèfic assistencial. Té com a finalitat la cobertura integral de les necessitats dels infants i joves malalts de càncer o d'altres malalties greus, i el suport a les seves famílies.