CUNEF desenvolupa la seva activitat acadèmica des de fa més de quaranta-cinc anys (1973) com a centre d'ensenyament superior. Els principals elements inspiradors de CUNEF Universidad són l'especialització de la docència i de la recerca, l'excel·lència i la internacionalització.