Col·legi d’Economistes de Catalunya

El nou Col·legi d’Economistes de Catalunya és fruit de la unificació entre l’antic Col·legi d’Economistes i els col·legis de Titulats Mercantils i Empresarials de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. L’objectiu del Col·legi és la prestació de serveis i d’oferta formativa amb una presència social adequada al pes que té en la societat. A banda de garantir el reconeixement professional dels membres del Col·legi, és un referent per a la societat en els àmbits de l’economia i l’empresa, amb més de 8.000 professionals i 2.000 despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia.