Biblioteca de Catalunya

La Biblioteca Nacional de Catalunya va ser fundada el 1907 com a Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans, ubicada al Palau de la Generalitat. Ara, la seu central és a l’Antic Hospital de la Santa Creu de Barcelona, Té la missió de recollir, conservar i difondre la producció bibliogràfica catalana i relacionada amb l’àmbit lingüístic català, vetllar per la conservació i la difusió del patrimoni bibliogràfic i mantenir la condició de centre de consulta i recerca científica de caràcter universal, tant en el context analògic com en el digital. A més, la Biblioteca Nacional promou la participació dels ciutadans i agents del patrimoni a través dels continguts digitals consolidant un sistema de preservació digital nacional. L’arxiu de la col·lecció de la Biblioteca Nacional ascendeix a un volum de 3.967.439 obres.