Barcelona Global

Barcelona Global és una associació privada, independent i sense ànim de lucre, formada per 130 de les principals empreses de la ciutat, centres de recerca, empresaris, escoles de negocis, universitats i institucions culturals, i més de 750 professionals amb l'objectiu de convertir Barcelona en una de les millors ciutats del món per al talent i l'activitat econòmica. Barcelona Global promou i dirigeix projectes per atraure talent i negocis, es compromet amb iniciatives impulsades pels seus membres i recolza el seu èxit, i mobilitza els seus membres per identificar reptes i projectes per a la ciutat en els àmbits de l'emprenedoria i la competitivitat, la investigació i el coneixement, la cultura, el turisme i l’impacte social.