Fundación Balia

La Fundació Balia és una organització sense ànim de lucre dedicada al desenvolupament integral de la infància i la joventut en situació de risc. La seva missió és afavorir la inclusió social de menors en desavantatge, tant als barris més marginals del nostre entorn com en altres països, així com impulsar l’educació en valors entre els joves i ajudar-los a desenvolupar les seves habilitats personals oferint-los alternatives saludables per al seu temps lliure.

Des de la Fundació Balia impulsen minuciosos projectes pedagògics que prevenen l'abandonament i l’aïllament, combaten el fracàs escolar i potencien l'educació en valors, oferint pautes de conducta que es poden interioritzar i que permeten als menors desenvolupar-se com a adults integrats.