Atenció Precoç Solidària-Junts Podem

Atenció Precoç Solidària-Junts Podem és com s’anomena des de l’any 2016 l’Associació Castellví Solidari.

Una associació que va començar a treballar a Bolívia l’any 1995, col·laborant amb institucions i professionals del país en diversos projectes: a Oruro donant suport econòmic i professional a projectes d’atenció a nens i nenes amb discapacitat, i a Potosí donant suport econòmic a projectes de desenvolupament en zones rurals. La Fundació Damm col·labora en el projecte d’Oruro aportant ajudes econòmiques perquè 92 infants amb discapacitat puguin ser atesos al Centre de Recursos i Atenció Primària Dra. Conxa Bugié.

El CRAP és un centre per a nens i nenes menors de 6 anys amb discapacitat on reben atenció primària especialitzada i adequada a les seves dificultats: fisioteràpia, comunicació i llenguatge, estimulació global, atenció pedagògica i psicoteràpia. A més, al centre d’Oruro es dóna atenció social i suport a les famílies.

Atenció Precoç Solidària-Junts Podem