Real Club de Polo de Barcelona

El Reial Club de Polo de Barcelona és una associació sense ànim de lucre fundada l'any 1897 amb personalitat jurídica i capacitat d'obrar, formada per persones físiques. L'objectiu bàsic del RCPB és el foment, el desenvolupament i la pràctica de l'activitat física i esportiva, a través dels esports a les federacions dels quals es troba afiliat: hípica, hoquei herba, pàdel, polo i tennis. El Reial Club de Polo transmet valors com l'esportivitat, la tolerància, l'amistat, la solidaritat i la bona convivència tant a través de les seves escoles esportives com de l'organització dels seus esdeveniments dirigits al públic en general. A més, des de fa anys manté un compromís amb diversos col·lectius vulnerables per a, a través de l'esport, col·laborar en la seva integració social i en la millora de la seva qualitat de vida.