Fundación Gonzalo Torrente Ballester

La Fundació Gonzalo Torrente Ballester té com a objectiu la promoció de l’estudi de l’obra de Torrente Ballester així com la conservació del seu llegat cultural. A més, busca contribuir a la dinamització cultural de la ciutat de Santiago de Compostel·la mitjançant exposicions, conferències, tallers i presentacions literàries. Gonzalo Torrente Ballester va ser un novel·lista, crític, autor dramàtic i periodista gallec que va sobresortir pel plantejament i resolució irònica de les seves narracions, sovint comparat com la resposta autòctona espanyola al realisme màgic hispanoamericà del segle XX. La seu de la Fundació Gonzalo Torrente Ballester té una superfície útil de 1.300 metres quadrats i està dotada amb biblioteca, auditori i sales per a l'arxiu de l'obra de l'escriptor.