Fundación Empresa y Sociedad

La Fundación Empresa y Sociedad aspira a inspirar i impulsar un nou teixit empresarial que tingui el món emprenedor i innovador com a detonant. Un teixit empresarial que també tingui en compte que la societat envelleix i que tingui en compte els nous moviments econòmics, com l'economia del bé comú, la circular o la col·laborativa. La Fundació vol ser diferent, única, explorant obertament connexions improbables entre idees aparentment llunyanes com a base de la seva vocació de canvi social.