Associació Astronòmica Sant Cugat-Valldoreix

L’Associació Astronòmica Sant Cugat-Valldoreix és una entitat on tots els socis i sòcies poden participar aportant coneixements i col·laborant en els diferents nivells de les activitats. L’objectiu principal és la difusió de l’astronomia –cosmologia- ciències afins i altres disciplines. A l’Associació hi ha dos òrgans de govern: l’Assemblea General Ordinària i la Junta Directiva. L’Assemblea és l’òrgan suprem de l’Associació que, integrada per tots els associats, delega en la Junta Directiva les funcions de gestió. Les activitats que es realitzen per assolir aquest objectiu són activitats pràctiques i activitats teòriques.